Álmoskönyv: Feléledő álomfejtés - Gyűjteményes álomszótár (2. kiadás)

könyvborító Kustár Zsuzsa álmoskönyve sok tekintetben különlegesség. Ez a könyv nem csupán egy gazdag álomszótár, hanem egyben álomfejtő módszert ad az álmodók kezébe: az álmok jelentését a bennük található jelképek lefordításával és megfelelő környezetbe illesztésével magunk fejthetjük meg. Ezen kívül a módszer segít a népdalok, balladák vagy ráolvasások értelmezésérben is.
A mű szótár részében a legismertebb régi álmoskönyvek és álomszótárak összegzése található könnyen kereshető, egységes formába rendezve.
A könyv postai utánvéttel megrendelhető a lent megadott címen.

Könyvismertető

Álomfejtésem tizennégy éves gyakorlatában kialakítottam egy mindenki által eredményesen alkalmazható módszert, mely megkülönbözteti a jobbkezes és balkezes emberek álomértelmezését.

Bemutatok 23 álmot az álmodók naplórészleteivel, levélbe tett vallomásaival. Ezek alapján megtudhatjuk, hogy az álom hasonlatokra épülő jelképes mese, mely életünk egy-egy eseményéhez kapcsolódik. Bővítettem a szótárt a saját álomfejtő gyakorlatomban bevált jelképekkel is.

álmoskönyv részlet Az álmot megjelenítő szavak egy része is jelképes, azaz mást jelent az álomban, mint a valóságban. A szótár ezeknek a többértelmű szavaknak a gyűjteménye. Nélkülözhetetlen az álomfejtésben. Könyvem első felében adom közre a több mint 13 ezer jelkép értelmezését, mely az 1945 előtt Magyarországon megjelent álmoskönyvek ábécére rendezése. Visszakapta érelmét a Bartók Béla által feldolgozott Tiltott szerelem balladája vagy más néven Bagoly asszonyka ballada az álomfejtés módszerével megvilágítva, elkészült a Volt nekem egy kecském kezdetű mondóka elemzése is.

Nagy felismerésem, hogy népdalaink egy része álomként értelmezhető. Kottával együtt közlök megfejtett jobb- és balkezes álomszerkezetű népdalokat.

Könyvem megírására tapasztalatom ösztönzött, s az a felismerés, hogy korunk követelménye lesz az, hogy álmainkkal a legkomolyabban foglalkozzunk.

Könyvemet bátran ajánlom az álmodók táborának.

A második kiadást bővítettem egy ballada, egy ráolvasás értelmezésével, de kimaradt sok népdal, népmese, babonás szokás és ráolvasás értelmezése az álomfejtés módszerével. Szeretnék egy bővített kiadást nagyobb példányszámban is megjelentetni, hogy többek mindennapi szolgálatába kerülhessen az eddig még csak kuriózumnak számító könyvem. Úgy gondolom, elolvasása magyarázatot ad sok kérdésünkre az álmokkal kapcsolatban. Szeretnék hinni egy olyan oktatási, nevelési módszerben, mely alkalmat ad az önismeretre is.

Források az álmoskönyvhöz

Legújabb Egyiptomi Álmoskönyv
Rózsa Kiadó, Budapest 1882.

Álmoskönyv
Elek Imre Kiadó, Budapest 1947.

Legteljesebb, új képes Perzsa-Egyiptomi Nagy Álmoskönyv
A legrégibb adatok és a legújabban feltalált hírneves chaldeai, perzsa és egyiptomi bölcsek kéziratából összeállítva. Függelékül: csízió, vagyis minden jóslás tudománya.
Méhner Vilmos Kiadó, Budapest 1920 után

Homoródy József: Álmoskönyv<
A színek jelentősége. Tenyérjóslás.
Hamvas Rezső Kiadó, Budapest 1934.

Krúdy Gyula: Álmoskönyv
Ötödik kiadás
Magvető Kiadó, Budapest 1966.

Valódi Egyiptomi Álmoskönyv
Nagy Sándor Kiadó, Budapest 1901.

Bosnyák Sándor néprajzkutató gyűjtése

Lestyán Sándor: Jóskönyv Álomfejtés
Régi magyar kalendáriumi furcsaságok.
Officina Kiadó, Budapest 1940.

Adatok

Oldalak száma: 362
Borító: cérnafűzött, keménytáblás
Méretek: 17 cm x 24,5 cm

Megrendelés